КИТОБХОНАИ ДАВЛАТИИ БАЧАГОНАИ ҶУМХУРИЯВИИ БА НОМИ МИРСАИД МИРШАКАР


Хуш омадед ба боргоҳи маърифат

Нашрҳои чопии китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар дар солҳои 1991-2014.

 

Мехрофари

Наримон Бакозода

Махзани маони

Хафт бурчи маърифат

Як хафтаи фарахбахш

Аз китоб ояд дар дил нури сафо

АБУАЛИ ИБНИ СИНО (Феҳристи тавсиявии адабиёт)

ХИКОЯХО АЗ ҲАЁТИ АДИБОН

ИСТИКЛОЛИЯТ - РАМЗИ САОДАТИ МИЛЛАТ

Химматбаланде аз ошёни баланд (фехристи  адабиёт)

ОДИНА ХОШИМОВ

ЗАФАР НОЗИМОВ

 

1. Любимых детских книг творцы [Текст]: Метод. рекомендации /Сост. З. Абзалова; Редакторы А.В.Лоскутова, Н.А.Нерсесян. – Душанбе, 1991. – 24 с.

2. Ташкили фуруши асарҳои чопӣ аз марказҳои китобхонавӣ [Матн]: Тавсияҳои методӣ ба ёрии китобхонаҳои бачагонаи ҷумҳурӣ /Аз русӣ тарҷумаи Ҷ. Раҷабов; Муҳаррир Н. Нуралиев. – Душанбе, 1991. – 24 с.

3. Писатели Таджикистана- детям [Текст]: Биобиблиографический указатель литерବтуры / Сост. И. Ниязова, З. Абзалова; Ред. З. Бескровная, Т. Исмаилова. -Душанбе, 1991. -39 с.

4. ҲамҚадами замон: Нависанда Шодӣ (Шодон) Ҳаниф барои наврасон [Матн]: Дастури шарҳиҳолӣ-библиографӣ /Мураттиб Ҷ. Раҷабов; Муҳаррир Ш. Солеҳов; Муҳаррири библиографӣ Н. Нуралиев. – Душанбе, 1991. – 40 с.

 

5. Раҷабов Ҷ. Шоир, китобхона ва кўдакон [Матн]: Мулоҳизаҳо оиди тарғиби асарҳои шоир Убайд Раҷаб дар китобхонаҳои бачагона ва мактабӣ /Муҳаррир Н. Нуралиев. – Душанбе, 1992. – 24 с.

1993

6. Китоби Аҷам [Матн]: Маслиҳатҳои методӣ ба ёрии китобдорон оид ба тарғиб ва таҷлили ҳазораи «Шоҳнома» - и А. Фирдавсӣ /Мураттибон: С. Шосаидов, Б. Холов; Муҳаррир Р. Холов; Таҳрири библиографии Н. Нуралиев. – Душанбе, 1993. – 20 с.- Бо ҳамкории Китобхонаи марказии шаҳри Душанбе ба номи А. Лоҳутӣ.

7. Тоҷикистон – соҳибистиқлол [Матн]: Маслиҳатҳои методӣ / Мураттибон Г. Ҳабибова, Г. Шукурова; Муҳаррирон Ш. Солеҳов, С. Ғуломов. – Душанбе, 1993. – 20 с. – Бо ҳамкории Китобхонаи Фирдавсӣ.

8. Аз шаҳрчаҳои бостонӣ – ба пойтахти тозабунёди Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дастури методӣ ба ёрии тарғиби маводи ба Душанбешаҳр бахшида шуда дар китобхонаҳои бачагона ва мактабӣ /Мураттиб З. Шораҳматов; Муҳаррир Ҳ. Партобов. – Душанбе, 1994. – 16 с.

9. Азбука улиц [Текст]: Метод. рекомендации в помощь работникам школьных и детских библиотек /Сост. С. И. Педько; Ред. Х. П. Партобов. – Душанбе, 1994. – 12 с.

10. Ҳамкории китобхона, оила, мактаб дар ташкил ва роҳбарии хониши кўдакон [Матн]: Тавсияи методӣ ба ёрии китобдорони китобхонаҳои бачагона ва мактабӣ / Мураттиб З. Шораҳматов; Муҳаррир С. Абдуллоҳ. – Душанбе, 1994. – 23 с.

11. Темур Отахонов [Матн]: Нишондиҳандаи шарҳиҳолию библиографӣ /Мурат¬тибон: И. Ҷўраев, Б. Холов. – Душанбе, 1994. – 21 с.

12. Раҳимҷони Шарофзода [Матн]: Китобномаи шарҳиҳолӣ / Мураттиб ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ Ш. Тошев; Муҳаррир Н. Нуралиев. – Душанбе, 1995. – 46 с.

13. Ҷўраев И. Сайре дар олами китоб [Матн]: Истилоҳнома / Зери назар ва вироиши С. Сулаймонӣ. – Душанбе: Амри илм, 1996. – 58 с.

 

14. Ёров Ф. С. История библиотечного дела в Бухарском эмирате (вторая половина XIX – начало XX вв) [Текст]: /Под ред. проф. А. Рахимова – Душанбе, 1997. – 126 с. – Бо ҳамкории Пажўҳишгоҳи фарҳанг ва иттилооти ВФ ҶТ; Донишгоҳи давлатии фарҳанги Москва.

15. Тақвими ҷашн ва санаҳои муҳими Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 1998 [Матн] /Мураттиб С. Ғуломшоев; Муҳаррирон Н. Нуралиев, Ҷ. Раҷабов. – Душанбе, 1997. – 62 с. – Бо ҳамкории Китобхонаи Фирдавсӣ.

16. Меҳрубон Назаров [Матн]: Китобномаи шарҳиҳолӣ / Мураттибон Ш. Тошев, С. Ғуломшоев; Муҳаррир Н. Нуралиев. – Душанбе, 1997. – 64 с.

17. Фаслномаи китоб [Матн]: Дафтари аввал ва дуввум (баҳор ва тобистони соли 1998). – Душанбе, 1998. – 60 с.- Бо ҳамкории ДДСТ ба номи М.Турсунзода.

18. Мирзо Муллоаҳмад [Матн]: Китобномаи шарҳиҳолӣ /Мураттибон: Н. Нуралиев, С. Ғуломшоев. – Душанбе, 1998. – 44 с.

 

19. Пўлод Толис – адиби дўстдоштаи кўдакон [Матн]: Маводи методию библиографӣ / Мураттиб Қ. Авғонов; Муҳаррир Ш. Тошев. – Душанбе, 1999. – 15 с.

20. Давраи тиллоии тоҷикон [Матн]: Китобнома бахшида ба 1100-солагии Давлати Сомониён / Мураттиб Ҷ. Раҷабов; Муҳаррир Қ. Бўриев. – Душнбе, 1999. – 28 с.

2000

21. Корнамоии ҷовидона [Матн]: Дастур барои китобдорон / Таҳия ва вироиши Ш. Тошев. - Душанбе, 2000.- 28 с.

22. Пурсишнома барои китобдорони китобхонаҳои мактабӣ [Матн] / Таҳия ва вироиши Ш. Тошев. – Душанбе: Матбааи ВК, 2000. – 12 с.

23. Адиби дўстдоштаи кўдакону наврасон [Матн]: Маводи методию библиографӣ барои китобдорони китобхонаҳои бачагона бахшида ба пешвози 90-солагии зодрўзи Мирсаид Миршакар / Мураттиб Ҷ. Раҷабов; Муҳаррир Т. Назаров. – Душанбе, 2002. – 28 с.

24. Табиат ва кўдакон [Матн]: Тавсияҳои методию библиографӣ ба ёрии китоб-дорони китобхонаҳои бачагона ва мактабӣ / Мураттиб Ҷ. Раҷабов; Муҳаррир Т. Назаров. – Душанбе, 2002. – 17 с.

25. Шарофзода Р. Қиссаи нигори миноӣ [Матн]: Саёҳат ба Мисри Қадим: Ба ифтихори 1000-солагии Носири Хисрав / Муҳаррири масъул Қ. Авғонов. – Душанбе, 2003. – 36 с.

26. Соли 2003 – соли байналмилалии оби тоза [Матн]: Маводи методӣ / Таҳияи Р. Шарофзода; Муҳаррир Қ. Авғонов. – Душанбе, 2003. – 11 с.

27. Ҳафтаи китоби кўдакон ва наврасон [Матн]: Услубҳои педагогӣ-иттилоотии тарғиби китоб: Тавсиф ба китобдор / Таҳияи Ҷ. Шерматов, С. Шосаидов; Муҳаррир Қ. Авғонов. - Душанбе, 2005. – 40 с.

28. Шарофзода Р. Шўҳрати ҷаҳонии «Шоҳнома» [Матн]: Маводу тавсияҳо барои китобдорон / Муҳаррири масъул Қ. Авғонов. – Душанбе, 2005. – 48 с.

29. Нашри китоб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1941-1945) [Матн]: Феҳристи адабиёт / Мураттибон: Қ. Авонов, Ҷ. Раҷабов; Муҳаррирон А. Аҳмадхонов, С. Шосаидов. – Душанбе: Эҷод, 2005. – 96 с.

30. Тарғиби осори Алӣ Бобоҷон дар китобхонаҳо [Матн]: Тавсияҳои методӣ ба ёрии китобдорони китобхонаҳои бачагона ва мактабӣ / Мураттиб Ҷ. Раҷабов; Муҳаррир Қ. Авғонов. – Душанбе: Санадвора, 2006. – 22 с.

31. Ашъори Наримон Бақозода пур аз меҳру вафост [Матн]: Маводи методию библиографӣ барои китобдорон / Мураттиб Қ. Авғонов; Муҳаррир Ҷ. Раҷабов. – Душанбе: Санадвора, 2006. – 28 с.

32. Фурўғи маърифат [Матн]: Тавсияҳо барои китобдорони китобхонаҳои бачагонаи ноҳиявию шаҳрӣ ва вилоятӣ оиди созмондиҳии ҳафтаи китоби кўдакон ва наврасон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Мураттиб Ҷ. Раҷабов; Муҳаррир Қ. Авғонов. – Душанбе: Санадвора, 2007. – 24 с.

33. Раҷабов Ҷ., Авғонов Қ. Чор фасли соли кишвари соҳибистиқлоли ман – Тоҷикистон [Матн]: Баъзе андешаю мулоҳизот перомуни баргузории чорабиниҳо бо кўдакону наврасон дар китобхонаҳо / Муҳаррир М. Юсупова. – Душанбе: Санадвора, 2007. – 48 с.

34. Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кўдакону наврасони Тоҷикистон» [Матн]: Мавод барои созмондиҳандагони фестивал / Мураттиб Ҷ. Раҷабов; Муҳаррир М. Юсупова; Зери назари Қ. Авғонов. – Душанбе: Эҷод, 2008. – 32 с.

35. Ҷашнҳои фархундаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Сенарияи баргузории маҳфилҳои адабӣ дар китобхонаҳо / Мураттибон: Қ. Авғонов, М. Юсупова; Муҳаррир Ҷ. Раҷабов. – Душанбе: Санадвора, 2008. – 40 с.

36. Китобчаҳои заррин (Барои кўдакони синфҳои 5-8) [Матн]: Хулосаи адабиёт / Мураттиб М. Юсупова; Муҳаррир Ҷ. Раҷабов; Зери назари Қ. Авғонов. – Душанбе: Эҷод, 2008. – 16 с.

37. Китобшинос [Матн]: Китобномаи шарҳиҳолии Шариф Комилзода (Тошев) / Мураттиб ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ Қ. Авғонов; Зери назари Ҷ. Шерматов. – Душанбе: Эҷод, 2008. – 104 с.

38. Авғонов Қ., Раҷабов Ҷ. Консепсияи хадамоти китобдории кўдакону наврасон тавассути китобхонаҳои давлатӣ-оммавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Муҳаррир С. Шосаидов. – Душанбе: Эҷод, 2009. – 28 с.

39. Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар [Матн]: Маводи роҳбарикунанда / Мураттибон Қ. Авғонов, Ҷ. Раҷабов; Муҳаррир М. Юсупова. – Душанбе: Санадвора, 2009. – 60 с.

40. Китобчаҳои заррин (Барои синни хурди мактабӣ) [Матн]: Хулосаи адабиёт. Қисми 2. / Мураттиб М. Юсупова; Муҳаррир М. Аслиева; Зери назари Қ. Афғонов. – Душанбе: Эҷод, 2009. – 24 с.

41. Нашрҳои Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи М. Миршакар [Матн]: Нишондиҳандаи библиографӣ. Солҳои 1978-2009./ Мурратиб, муаллифи пешгуфтор ва мақолаи муқаддимавӣ Ш. Комилзода: Зери назари Қ. Авғонов -Душанбе: Эҷод,2009.-60 с.- Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.

42. Нури маърифат [Матн]: Хулосаи адабиёт оид ба соҳаи табиатшиносӣ (Барои талабагони синфҳои 9 - 11) / Қисми 1; Мураттиб Ҷ. Раҷабов; Муҳаррир М. Юсупова; Зери назари Қ. Авғонов, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент; КДБҶ ба номи М. Миршакар. – Душанбе: Санадвора, 2009. – 20 с.

43. Китобхонаҳо дар асри навин [Матн]: (Маҷмўаи мўҳтавои гузоришҳои семинар – тренинги кормандони китобхонаҳои бачагона ва мактабии шаҳри Душанбе «Китобдори пешсаф чӣ гуна бояд бошад». Душанбе, 27 – 29 январи с. 2009). Душанбе: 2009. -52 с.

44. Авғонов Қ., Раҷабов Ҷ. Консепсияи хадамоти китобдории кўдакону наврасон тавассути китобхонаҳои давлатӣ -оммавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Муҳаррир С. Шосаидов; Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи М. Миршакар.-Душанбе: Эҷод, 2009.-28 с.

45. Маҷаллаи фарҳангӣ-маърифатӣ китобдор.-2009.-№ 1 (5) нашри махсус бахшида ба фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кўдакону наврасони Ҷумҳурии Тоҷикистон».

46. Тақвими соли 2010 бо навиштаҷоти «Китобхони барои мо амали ҳаррўза ва одати хуб аст».

47. Тақвими соли 2010 бо навиштаҷоти «Дар Интернет наёбӣ, он донишу китоб ки дар китобхона бихонӣ».

48. Китобчаҳои зарин [Матн]:Барои сини хурди мактабӣ /Қисми 3 /Мурраттиб М. Юсупова; Муҳаррир М. Авғонов. - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010.- 32 с.

49. Китобдори собиҚадор [Матн]: Китобномаи шарҳиҳолии Ҷўрабой Раҷабов /Мураттиб Қ. Авғонов, М. Раҷабзод; Муҳаррир М. Юсупова; КДБҶ.- Душанбе, 2010.-160 с.

50. Нури маърифат [Матн]: Хулосаи адабиёт оид ба таърихи халҚи тоҷик (Барои талабагони синфҳои 9 - 11) / Қисми 2; Мураттибон Ҷ. Раҷабов, С. Камолова; Муҳаррир М. Юсупова; Зери назари Қ. Авғонов, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент; КДБҶ ба номи М. Миршакар. – Душанбе: Истеъдод, 2010. – 32 с.

51. Қурбон Авғонов., Муҳаббат Юсупова. Китобхона олами афсона [Матн]: Сайёҳат ба Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар / Муҳаррир Маҷиди Салим; Муҳаррири библиогр. Мусина Аслиева.-Душанбе: Истеъдод, 2010.-64 с.

52. Қурбон Авғонов., Муҳаббат Юсупова. Китобхона олами афсона: (дар шакли электронӣ), Сайёҳат ба Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар / Муҳаррир Маҷиди Салим; Муҳаррири библиогр. Мусина Аслиева.- Душанбе: Истеъдод, 2010 – 64 с.

53. Таранумгари олами вуҳуш [Матн]: Китобномаи шарҳиҳолии Маҷид Салим / Мураттиб ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ номзадиилмҳои педагогӣ, досент Қурбон Авғонов; Зери назари Муҳаббати Юсупова.-Душанбе: Истеъдод , 2010. 54 с.

54. Сарбаланде аз деҳи баланд [Матн]: Маҷмўи мақолаҳо ва китобномаи шарҳиҳолӣ роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти шоири кўдакон Назар Табарзода Деҳбаландӣ / Мураттиб ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ номзади илмҳои педагогӣ, досент Қурбон Авғонов; Муҳаррир Муҳаббат Юсупова.-Душанбе: Истеъдод, 2010.- 36 с.

55. Раҷаб Насим. Ҳикояҳо аз ҳаёти адибон [Матн] / Муҳар. Қурбон Авғонов. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2011.-208 с. Бо ҳамкории нашриёти «Маориф ва фарҳанг».

56. Абўалӣ Ибни Сино [Матн]: Феҳристи тавсиявии адаб¬иёт /Муҳаррир М. Юсупова; КДБҶ ба номи М. Миршакар. – Душанбе: Истеъдод, 2011. – 64 с. – Бо ҳамкории Н. Латипова, Ҷ. Раҷабов.

57. Пайвандгари аслҳову наслҳо [Матн]: Мавод барои созмондиҳандагони фестивал /Муҳаррир М. Юсупова; Зери нବзари умумии С. Шосаидов; КДБҶ ба номи М. Миршакар. – Душанбе: Истеъдод, 2011. – 112 с. – Бо ҳамкории Н. Муслихов.

58. Хоҳӣ бошӣ бенуқсон, мева бихўр фаровон [Матн]: Мавод барои кўдакону наврасон оиди меваҷоту сабзавот ва гулу гиёҳҳо барои мутолиаи берун аз синфӣ /Мураттибон Қ. Авғонов, М. Юсупова; Муҳаррир Ҷ. Раҷабов.-Душанбе: Истеъдод, 2011. – 32 с.

59. Китоб сарчашмаи дониш аст [Матн]: Роҳнамо ба Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар. – Душанбе: Истеъдод, 2012. – 4 с.

60. Китобхонаи кўдакону наврасони Тоҷикистони соҳибистиқлол [Матн]: Консепсияи инкишофи Китоб¬хонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи М. Миршакар /Муҳаррири илмӣ М. Юсуфова, Муҳаррири адабӣ Ҷ. Ҳошимӣ; Муҳаррири масъул С. Шосаидов; КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар. – Душанбе: Истеъдод, 2012. – 32 с.

61. Фаъолияти библиографӣ дар китобхонаҳо [Матн]: Китоби дарсӣ /Муҳаррир М. Юсупова, Зери назари номзади илмҳои таърих Қ. Буриев. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2012. – 185 с. – Бо ҳамкории Г. Маҳмудов.

62. Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кўдак¬ону наврасони Тоҷикистон» [Матн]: Дастури маълумот¬диҳӣ – библиографӣ барои иштирок¬чиён ва созмон-диҳандагони Фестивал /Муҳаррир С. Шосаидов; Масъули чоп М. Аслиева; КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар. – Душанбе: Истеъдод, 2012. – 24 с.

63. Ҳимматбаланде аз ошёни баланд [Матн]: Феҳристи адабиёт /Муҳаррир М. Юсупова; КДБҶ ба номи М. Миршакар. – Душанбе: ҶДММ Ҳоҷӣ Ҳасан, 2012. – 104 с. – Бо ҳамкории Г. Азизова.

64. Як ҳафтаи фараҳбахш [Матн]: Дастури таълимӣ–методӣ барои созмондиҳандагони Фестивал ва дониш¬ҷўёни факултаи китобдорӣ – иттилоотшиносии Дониш¬кадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода /Муҳаррир М. Юсупова; Зери назари умумии С. Шосаидов; Масъули чоп Г. Азизова; КДБҶ ба номи М. Миршакар. – Душанбе: Истеъдод, 2012. – 192 с.

65. Комилзода, Ш. Ташаккули фарҳанги китобдорӣ–иттилоотии хонандагон [Матн]: Дастур барои китобдорон. – Душанбе: Истеъдод, 2012. – 64 с.

2013

66. Гулбаргҳои меҳр [Матн]: Маълумотномаи библиографӣ барои синни миёна ва калони мактабӣ /Муҳаррир Ҷўра Ҳошимӣ, Зери назари Шаҳрия Адҳамзод. – Душанбе: Ҳоҷӣ Ҳасан, 2013. – 200 с. – Бо ҳамкории М. Юсупова.

67. Китобчаҳои заррин [Матн]: Барои синни миёна ва болои мактабӣ /Муҳаррир С. Зайниддинов. – Душанбе: Адабиёти бачагона, 2013. – Қисми 3. – 94 с. – Бо ҳамкории М. Юсупова.

68. Роҳкушои олами орзуҳо [Матн]: Дастури таълимӣ–методӣ барои донишҷўён ва созмондиҳандагони Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кўдакону наврасони Тоҷикистон» /Муҳаррир М. Юсупова; Зери назари умумии С. Шосаидов; Масъули чоп Х. Пираева; КДБҶ ба номи М. Миршакар. – Душанбе: 2013. – 200 с. – Бо ҳамкории Г. Маҳмудов.

69. Самтҳои асосии маълумоти китобдорӣ дар Тоҷикистон [Матн]: Монография /Муҳаррири масъул Қ. Буриев; Муҳаррир Г. Маҳмудов; Муҳаррири илмӣ Б. Холов; Пажўҳишгоҳи фарҳанг ва иттилоот. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 180 с.

70. ТаҚвими соли 2014» бахшида ба 40-солагии КДБҶ ба номи М.Миршакар / Мураттиб Авғонов Қ; Муҳаррир Юсупова М. -Душанбе: Истеъдод, 2014

71. Ҳафт бурҷи маърифат [Матн]: дастури таълимӣ-методӣ барои донишҷўён ва созмондиҳандагони Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кўдакону наврасони Тоҷикистон» /Муҳаррир С. Сабзаев; мураттиб ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ Авғонов Қ; Муҳаррир, Саидқул Сабзаев; Ҳайати таҳририя, Азизи Азиз, Алӣ Бобоҷон, Муҳаббат Юсупова; Маъсули чоп Сатторова Азизмоҳ.-Душанбе: Истеъдод, 2014.-112 с.

72. Ҷўрабек Муродов [Матн]: Маҷмўаи мақолаҳо ва китобномаи шарҳиҳолӣ/ Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Қурбон Авғонов; Муҳаррир М. Юсупова.- Душанбе: Истеъдод, 2014.-32 с.

73. Даъватнома-барнома ва Роҳнамо ба Фестивали ҷумҳурия¬вии «Ҳафтаи китоби кўдакону наврасони Тоҷикистон» [Матн].-Душанбе: Истеъдод, 2014.- с.

74. Зафар Нозимов: Китобномаи шарҳиҳолӣ / Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Қ. Авғонов., Муҳаррир М. Юсупова. - Душанбе: Истеъдод, 2014.- 48 с.

75. Одина Ҳошимов: Китобномаи шарҳиҳолӣ / Мураттибон Қурбон Авғонов, Сайзароб Надиров; Муҳаррир ва муаллифи пешгуфтор Қурбон Авғонов.. - Душанбе: Истеъдод, 2014.- 48 с.

76. Китобдории кўдакону наврасони Тоҷикистон. Маҷмўаи мақолаҳо. / Таҳияи Қ. Б. Бўриев, Қ.Ғ. Авғонов.- Душанбе, 2014.- 200 с.

77. Махзани маонӣ: Ҷашннома бахшида ба 40 – солагии Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар /Мураттиб Қ. Авғонов; Муҳаррир Шаҳрияи Аҳтамзод; Муҳаррири масъул Юсупова Муҳаббат. - Душанбе: «Истеъдод», 2014.- 176 с.

Мирсаид Миршакар

Мирсаид Миршакар 5-майи соли 1912 дар махаллаи Синдеви нохияи Шугнони ВМКБ чашм ба олами хасти кушодааст. Соли 1993 дар синни 81 солаги вафот кардааст.

Шарикони мо!

© 2012 Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар  |  Ҳамаи ҳуқуқи муаллиф маҳфуз аст
    Phone: [+ 992 37] 227-47-26  |  E-mail: info@mypage.tj  |  -- Designed by: Dodikhudoev Parviz